Telefon: +48 662 637 066 | E-mail: fitstars@fitstars.pl

Formularz kontaktowy

Klikając guzik Wyślij list wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie zasady przetwarzania znajdują się w tekście poniżej.

 

FITSTARS
ul. Łużycka 32/9
11-040 Dobre Miasto

Telefon: +48 662 637 066
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 739-280-84-78
REGON: 281426824

Konto: Bank Ochrony Środowiska
20 1540 1072 3107 5023 3070 0001

 

Informacja dotycząca przetwarzania przez FITSTARS Joanna Zadroga danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych.
  FITSTARS ul. Łużycka 32/9, 11-040, Dobre Miasto, nr tel.: 662 637 066, adres e-mail: fitstars@fitstars.pl (dalej: FITSTARS)
 1. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Prowadzenie treningów opisanych w sekcji Oferta.
  W przypadku prowadzenia treningów lub świadczenie innych usług oferowanych przez FITSTARS, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli na potrzeby treningu niezbędne jest podanie informacji o stanie zdrowia, konieczne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W tym wypadku zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez skutków prawnych dla przetwarzania jakiego FITSTARS dokonał przed jej wycofaniem.
 2. Dochodzenie roszczeń.
  W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez FITSTARS lub naszych klientów, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu FITSTARS wyłącznie w zakresie ustalenia lub obrony naszych praw.W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustalenia praw i zakończenia postępowania.
 3. Zapewnienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie.
  Korzystając z formularza na stronie FITSTARS, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego FITSTARS dokonał przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 4. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej.
  W przypadku gdy jesteście naszymi Klientami i wysyłacie nam korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub elektronicznych środków komunikacji, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy. Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, jednak nie dłużej niż 6 lat.
 5. Kontaktu telefonicznego.
  W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu, w jakim Państwo zwracają się do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy. Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, aczkolwiek ułatwi nam komunikację.
 6. Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym Facebook/ Instagram.
  Prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym Facebook: FITSTARS jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że dane osobowe przesyłane są także do USA, gdzie serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. W tym wypadku dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez służby bezpieczeństwa działające w tym kraju, a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby. Szczegóły zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdują się pod poniższym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr
 7. Prowadzenia księgowości.
  W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego,  w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na FITSTARS. Podanie danych w tym zakresie jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.
 8.  

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać:
 1. wysyłając na adres: fitstars@fitstars.pl wiadomość e-mail o następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)”,
 2. osobiście w siedzibie FITSTARS.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. FITSTARS zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu FITSTARS, takim jak:
 1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 2. bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
 3. podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Prawa właścicieli danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z FITSTARS osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo, lub poprzez udostępniony formularz). FITSTARS zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail lub pisemnie na wskazane wyżej dane kontaktowe FITSTARS.